Pielęgniarka, położna

 • Ile zarabia pielęgniarka za granicą?
  W Szwajcarii na wynagrodzenie pielęgniarki ma wpływ wiele czynników, takich jak: poziom kształcenia, staż pracy, rodzaj instytucji ochrony zdrowia czy kanton, w którym się pracuje. Na przykład, tam gdzie są wyższe koszty życia i podatki wynagrodzenia też są wyższe. Najniższe stawki wynagrodzenia podstawowego dla szwajcarskiej pielęgniarki prosto po szkole to około 5’500CHF miesięcznie. Najwyższe stawki potrafią sięgać nawet 7’500 CHF miesięcznie. Do tego oczywiście dochodzą extra płatne noce, święta czy weekendy oraz 13-ta pensja, która również przysługuje pielęgniarce w kraju alpejskim.
  Zarobki te w Szwajcarii plasują pielęgniarki w grupie osób o wysokich dochodach i wysokiej stopie życia.
 • Ile pracuje pielęgniarka za granicą?
  W Szwajcarii pielęgniarka pracuje w systemie 3 zmianowym. Jest to 42 godziny tygodniowo. Ustawowo pomiędzy jedną i drugą zmianą musi mieć 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Poza tym pielęgniarka może pracować tylko na jeden etat, a co się bardzo często zdarza, pielęgniarka w Szwajcarii pracuje na mniej niż 100%, na przykład na 80% czy nawet 60%.
 • Jak wygląda przykładowa struktura oddziału w Szwajcarii?
  Oddział – 24 łóżka (obsada personalu w ciągu doby)
  1 oddziałowa
  1 ekspert do spraw pielęgniarstwa
  1 sekretarka
  15-20 pielęgniarek
  2-3 tzw. FAGE (osoba, o trochę niższych kompetencjach niż pielęgniarka)
  2-3 asystenci pielęgniarki
  4-8 studentów pielęgniarstwa
 • Czy polskie specjalizacje oraz stopień magistra jest uznawany w Szwajcarii?
  Nie. Polskie specjalizacje oraz magister nie będzie uznany w Szwajcarii. Nostryfikacją, czyli uznaniem polskich dyplomów w Szwajcarii zajmuje się SRK – Szwajcarski Czerwony Krzyż. Jeśli ktoś już posiada polską specjalizację, to zazwyczaj możliwe jest uzupełnienie różnić programowych wynikających z toku kształcenie w Polsce i w Szwajcarii.
 • Jakie możliwości rozwoju ma pielęgniarka w Szwajcarii.
  Pielęgniarka w Szwajcarii ma do wyboru trzy ścieżki kariery:
  specjalizacja
  zarządzanie w pielęgniarstwie
  ścieżka naukowa dydaktyczna

  Dodatkowo w Szwajcarii kładzie się ogromny nacisk na ciągłe kształcenie i rozwój kadr medycznych, szczególnie dotyczy to pielęgniarek. Podstawowe kursy i szkolenia pielęgniarka ma zapewnione przez pracodawcę w miejscu pracy, i co ważniejsze w godzinach pracy.
 • Czy w Szwajcarii można zrobić specjalizację?
  Wyjście w wąską specjalizację, jest to jedna z możliwych ścieżek rozwoju dla pielęgniarki w Szwajcarii. Zazwyczaj pielęgniarka wspólnie z pracodawcą wyznacza sobie cele jakie chce osiągnąć. Szpital, czy dom opieki czy jakakolwiek inna instytucja bardzo chętnie wspierają takie ambitne osoby finansując specjalizację.
  W Szwajcarii specjalizacja trwa dwa lata, jest robiona przez pielęgniarkę normalnie w czasie jej 42-u godzinnego tygodnia pracy. Specjalizacja przekłada się oczywiście na wyższe zarobki pielęgniarki w kraju alpejskim.